Главная » Юридические науки » Гражданское право » Учебная работа № 73492. "Ноу-Хау

Учебная работа № 73492. «Ноу-Хау

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 4,83 из 5)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № 73492. «Ноу-Хау


Тип работы: Курсовая теоретическая
Предмет: Гражданское право
Страниц: 35

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. Понятие и признаки ноу-хау 5
1.1. Понятие «ноу-хау» 5
1.2. Соотношение ноу-хау и коммерческой тайны 10
Глава 2. Право на секрет производства (ноу-хау) 18
2.1. Содержание права на секрет производства 18
2.2. Условия и меры охраны секрета производства 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35
Стоимость данной учебной работы: 630 руб.Учебная работа №   73492.  "Ноу-Хау
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Выдержка из похожей работы

Окремим видом
ноу-хау є управлінські ноу-хау, що складаються в охоронюваній комерційній
інформації,Управлінські
ноу-хау можуть передаватися в рамках договору франчайзингу як ефективні прийоми
завоювання ринку,Управлінські ноу-хау тісно зв’язані з поняттям «гудвіл», що
означає «добре ім’я фірми» і являє собою сукупність напрацьованих у результаті
тривалого використання маркетингових прийомів,Знання і навички співробітників,
списки клієнтів, послідовність дій на кожнім робочому місці, оптимальне
розташування робочих місць у приміщеннях — усе це складає управлінське ноу-хау.

Характерні ознаки
ноу-хау:

1) науково-технічна та
економічна цінність;

2) практичне
застосування;

3) відсутність прямого
захисту у вигляді промислової захисту;

4) повна або часткова
конфіденційність.

В залежності від виду
роботи, що виконується і в результаті якої отримане промислове ноу-хау можна
розділити на такі підвиди:

1) науково-дослідне,

2) конструкторське
(здобуто внаслідок дослідно-конструкторських розробок);

3) розрахункове
(здобуто внаслідок створення системи розрахунків,

4) технологічне і
виробниче (т.зв,секрети виробництва)

5) проектне
(здобуте в галузі проектування промислових та невиробничих об’єктів – фактично,
інжиніринг)

6) будівельне,

7) монтажне;

8) експлуатаційне.

Часто замість торгівлі
укладаються угоди про обмін ноу-хау (задля ліквідування технологічного розриву
між компаніями).

Комерційне ноу-хау
полягає в передачі знань і досвіду а галузі реалізації продукції і містить дані
про кон’юнктуру ринків або сегментів ринків, про найбільш досвідчені
фірми-посередники в країнах збуту, про найбільш доцільні форми реалізації, по
реалізації реклами і т.д.

Фінансове ноу-хау містить
дані про найбільш вигідні форми використання коштів, цінних паперів, інформація
щодо митних обмежень, банківські об’єднання, фінансові структури, кредитні
організації, тощо [15, ст,210].

РОЗДІЛ 2,ЮРИДИЧНІ
МЕТОДИ ЗАХИСТУ НОУ-ХАУ

Існує ряд методів,
що дозволяють досить надійно забезпечити юридичний захист таких об’єктів,Це
патентування і ліцензування,

2.1
Патентування

Патент — це право, що надається винахідникові урядом, на позбавлення
можливості всіх інших суб’єктів виготовляти, використовувати і (або) продавати
запатентований процес або виріб протягом обмеженого часу,Це право
розглядається як невідчутна особиста власність, яку можна продати, купити,
ліцензіювати, використовувати як додаткове забезпечення позики,При цьому
патентна монополія — це не якесь абсолютне право, що надається раз і назавжди.
У встановлених законом випадках його можна позбутися досить швидко.

На ноу-хау може видаватися патент,Він видається за
наслідками кваліфікаційної експертизи заявки на винахід,Кваліфікаційна
експертиза (експертиза по суті) встановлює відповідність винаходу умовам
патентоспроможності,Локальна новизна — це новизна, що встановлюється по
виданих в Україні патентах на корисні моделі і поданих заявках на їх видачу [10
ст,8].

Технічне рішення, що претендує на правову охорону, не повинне
суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі»