Главная » Юридические науки » Учебная работа № 10840. "Курсовая Вексель и вексельные правоотношения

Учебная работа № 10840. «Курсовая Вексель и вексельные правоотношения

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № 10840. «Курсовая Вексель и вексельные правоотношения

Количество страниц учебной работы: 42
Содержание:
С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….. 3

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические проблемы изучения возникновения и развития вексельного обращения в России: история и современность……………………………………………………………………… 5
1.1. Досоветский период…………………………………………………….. 5
1.2. Советский период и современность………………………………….. 13

ГЛАВА 2. Комплексный анализ общеправовых и специальных аспектов вексельных правоотношений………………………………………. 19
2.1. Правовое регулирование вексельного оборота в России в современных условиях……………………………………………………………. 19
2.2. Нерешенные проблемы и пробелы в законодательстве о вексельных правоотношениях………………………………………………………………….. 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… 34

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………… 36

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………… 39

Стоимость данной учебной работы: 975 руб.Учебная работа №   10840.  "Курсовая Вексель и вексельные правоотношения
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Выдержка из похожей работы

62

5.1,  
Зноски до диплому – стр.62

5.2,  
Використана література –
стр.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ.

Своєчасна і повна оплата поставленої продукції,
виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових забов’язаньє однією з головних
передпосилок і ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного
суб’єкта окремо,Тому у всіх країнах багато уваги надається організації
грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в
центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи.

В залежності від
форми використання грошових коштів всі розрахунки поділяються на дві сфери:
готівкових розрахунків – яка обслуговується законними грошовими знаками
держави; безготівкових розрахунків – яка обслуговується платіжними засобами в
депозитній формі у формі комерційних боргових забов’язань (вексель, чек,
банковський сертифікат).

 Жодний  з інструментів сучасного фінансового ризику,
крім, звичайно, самих грошей у всіх численних проявах їхніх економічних
функцій, не може зрівнятися по своїй історії і значенню з векселем,Саме
розвиток вексельного обертання призвів до безготівкових грошових розрахунків:
витисненню з грошового обігу металів — золота і срібла, заміна еквівалентів
мінового обороту паперовими символами.

Безумовність
векселя як боргового зобов’язання, строгість і швидкість стягнення по ньому,
послужили основою створення інших видів платежів і розрахунків — банкнот,
чеків, акредитивів,Розвиток різноманітних інструментів ринку цінних паперів —
акцій, облігацій, депозитних сертифікатів і їх похідних, йшло так само на базі
векселя.

Векселя активно використовувалися і використовуються
в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн,Промисловцям і комерсантам
векселя дають можливість оплачувати свої покупки з відстрочкою платежу — бути
засобом оформлення  і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських.

В Україні розвиток векселя, як і інших фінансових
інструментів перервалося в 1917 році,Але під час НЕПу вексель був відновлений
у своїх правах, але лише з тим, щоб бути безславно скасованим у 1930 році.  Але
перехід економіки «розвитого соціалізму» призвів до відновлення
векселя.

Банки налагоджують не тільки вексельний кредит, але й
організовують взаємозалік векселів,За допомогою вексельного обертання
робляться спроби рішення неплатежів підприємств,

У даній роботі розкриваються переваги
застосування векселя як фінансового інструмента на шляху виходу з кризи
неплатежів, особливості векселя і вексельного обігу, розглянуті конфліктні
питання тлумачення національного законодавства.

,Задача роботи полягає в тому, що вищезгадані
проблеми можна вирішити за допомогою вдосконалення вексельного законодавства.

В даний час існує достатньо багато літератури на тему
ознайомлення з поняттям векселя і вексельного обігу.

На рахунок книг, присвячених цій темі, можна сказати
однозначно — майже в усіх розглядається правова сторона векселя і не
викладається в широкому спектрі економічна сутність векселя,Як приклад, можна
призвести такі книги:

 

1).  Вексель і вексельне обертання в Україні,1994 р.

2).  Беляков М.М,Вексель як найважливіший платіжний
засіб.  М,1992 р.

3)»