Главная » Юридические науки » Гражданское право » Учебная работа № 76091. "Акты гражданского состояния

Учебная работа № 76091. «Акты гражданского состояния

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № 76091. «Акты гражданского состояния


Тип работы: Курсовая теория
Предмет: Гражданское право
Страниц: 37
Год написания: 2014
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Становление и современное понятие актов гражданского состояния 4
1.1. Развитие законодательства об актах гражданского состояния в досоветской России 4
1.2. Понятие актов гражданского состояния 10
2. Акты гражданского состояния и их значение для прогнозирования экономического и социального развития страны и отдельных регионов 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 32

Стоимость данной учебной работы: 630 руб.Учебная работа №  76091. "Акты гражданского состояния
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Выдержка из похожей работы

  Перший примірник акта надсилається Міністерству юстиції,
  другий та третій — відділам реєстрації актів громадянського стану,
  які здійснювали передачу,Одержані бланки свідоцтв у той же день на
  підставі супровідних документів повинні бути оприбутковані посадовою
  особою, відповідальною за їх зберігання.Для обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв ведуться:а) у відділах реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції,
  районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Рад народних
  депутатів:
  б) у виконкомах сільських та селищних Рад народних депутатів —
  книги обліку оприбуткування і витрачання бланків свідоцтв.Всі книги обліку бланків свідоцтв повинні мати заголовні та титульні
  листи, бути прошнуровані, їх аркуші пронумеровані,Про загальну кількість аркушів у книзі на внутрішній стороні обкладинки робиться відмітка,
  яка засвідчується підписом керівника відділу і печаткою.Книги повинні заповнюватись чорнилом або кульковою ручкою, чітким,
  розбірливим почерком,Підчистки в них не допускаються,Неправильно
  зроблений запис закреслюється, а необхідне записується поруч чітким
  почерком,Кожне виправлення має бути відповідним чином застережено і
  завірено печаткою,Книги обліку бланків свідоцтв підлягають
  постійному зберіганню,Книгами обліку оприбуткування і витрачання бланків свідоцтв, а
  також книгами особових рахунків по обліку, видачі і витрачанню
  бланків свідоцтв, постачаються: відділи реєстрації актів
  громадянського стану управлінь юстиції — управліннями юстиції
  відповідних державних адміністрацій;відділи реєстрації актів громадянського стану районних державних
  адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів —
  відділами реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції;
  виконавчі комітети сільських та селищних Рад народних депутатів —
  відділами реєстрації актів громадянського стану відповідних державних адміністрацій або виконавчих комітетів Рад народних депутатів.
  16,Відділи реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції
  звітують про витрачання одержаних бланків свідоцтв перед Міністерством
  юстиції один раз на рік не пізніше 1 лютого наступного за звітним
  року.Відділи реєстрації актів громадянського стану районних державних
  адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів звітують
  про витрачання одержаних бланків свідоцтв перед відділами реєстрації актів
  громадянського стану управлінь юстиції щоквартально не пізніше 15 числа
  наступного за звітним кварталом місяця,Виконавчі комітети сільських,
  селищних Рад народних депутатів звітують про витрачання одержаних бланків
  свідоцтв перед відділами реєстрації актів громадянського стану
  районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад
  народних депутатів щомісячно не пізніше 5 числа наступного місяця.Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають знищенню (в
  тому числі надіслані для знищення з виконавчих комітетів сільських
  та селищних Рад народних депутатів), у відділах реєстрації актів
  громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих
  комітетів Рад народних депутатів знищуються один раз у півріччя, про що складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається у
  вищестоящий відділ реєстрації актів громадянського стану,Знищенню по закінченні року підлягають також повторні
  свідоцтва, надіслані іншими органами реєстрації актів
  громадянського стану і не одержані громадянами протягом року.Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають знищенню,
  виконавчими комітетами сільських та селищних Рад народних депутатів
  щоквартально зі звітом про витрачання бланків свідоцтв надсилаються до
  відділу реєстрації актів громадянського стану відповідної районної
  державної адміністрації або виконавчого комітету Ради народних депутатів.За халатне ставлення до зберігання бланків свідоцтв, порушення
  правил їх зберігання, а також значну кількість зіпсованих
  бланків свідоцтв відповідальна за це особа несе відповідальність,
  передбачену ст.147 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
  У необхідних випадках щодо осіб, винних у втраті бланків свідоцтв,
  матеріали повинні бути передані у слідчі органи.2,Принцип своєчасного і належного документального оформления
  проведеної реєстрації.
  Належне, а головне своєчасне оформлення та реєстрація актів громадянського
  стану є однією з найголовніших необхідностей для громадянина,Неналежне, чи
  несвоєчасне оформлення цих актів, або не оформлення їх зовсім тягне за
  собою наслідки, які потім змінити вже досить тяжко,Якщо стане так, що ці
  факти будуть зґясовані під час суду, стосовно якої небудь громадянської
  справи, то наслідки вже будуть просто незворотніми,Отже, принцип своєчасного і належного оформлення актів громадянського
  стану можна чітко відслідити між рядками інструкції міністерства юстиції
  «про порядок реєстрації актів громадянського стану»»